Angielski

jeśli chcesz

  • komunikować się swobodnie na całym świecie,
  • zdać egzamin ósmoklasisty,
  • zdać maturę podstawową lub rozszerzoną,
  • przystąpić do międzynarodowych egzaminów FCE, CAE, IELTS
  • studiować filologię angielską,
  • łączyć się z międzynarodową społecznością w internecie
  • wyjechać do pracy,

ZAPRASZAMY NA KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB

Kursy języka angielskiego prowadzone są dla dzieci już od 2 lat, dzieci szkolnych, młodzieży oraz dorosłych na wszystkich etapach zaawansowania. Zajęcia prowadzone są metodą komunikacyjną, która kładzie nacisk na rozwijanie swobodnego porozumiewania się.

Kursy przygotowujące do egzaminów rozwijają wszystkie umiejętności wymagane na egzaminie. Grupy tworzone są na podstawie wieku i stopnia zaawansowania. Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu.

Terminy uzgadniane są z kursantem, a w przypadku dzieci szkolnych, zajęcia są dopasowane do planu lekcji w szkole. Kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych i przeszkolonych nauczycieli i egzaminatorów.