nauka języka angielskiego
angielski

jeśli chcesz

 • komunikować się swobodnie na całym świecie,
 • zdać egzamin ósmoklasisty,
 • zdać maturę podstawową lub rozszerzoną,
 • przystąpić do międzynarodowych egzaminów FCE, CAE, IELTS
 • studiować filologię angielską,
 • łączyć się z międzynarodową społecznością w internecie
 • wyjechać do pracy,

ZAPRASZAMY NA KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB

Kursy języka angielskiego prowadzone są dla dzieci już od 2 lat, dzieci szkolnych, młodzieży oraz dorosłych na wszystkich etapach zaawansowania. Zajęcia prowadzone są metodą komunikacyjną, która kładzie nacisk na rozwijanie swobodnego porozumiewania się.

Kursy przygotowujące do egzaminów rozwijają wszystkie umiejętności wymagane na egzaminie. Grupy tworzone są na podstawie wieku i stopnia zaawansowania. Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu.

Terminy uzgadniane są z kursantem, a w przypadku dzieci szkolnych, zajęcia są dopasowane do planu lekcji w szkole. Kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych i przeszkolonych nauczycieli i egzaminatorów.

nauka języka niemieckiego
niemiecki

jeśli chcesz:

 • komunikować się swobodnie w krajach niemieckiego obszaru językowego,
 • wyjechać do pracy,
 • wzbogacić swoje doświadczenie o kolejny język obcy,
 • zdać maturę podstawową lub rozszerzoną,
 • przystąpić do egzaminów Goethe-Institut
 • studiować filologię germańską

ZAPRASZAMY NA KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB

Kursy języka niemieckiego prowadzone są dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzone są metodą komunikacyjną, która kładzie nacisk na rozwijanie swobodnego porozumiewania się.

Kursy przygotowujące do egzaminów rozwijają wszystkie umiejętności wymagane na egzaminie. Grupy tworzone są na podstawie wieku i stopnia zaawansowania. Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu.

Terminy uzgadniane są z kursantem. Kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli.

zajęcia dla dzieci

zajęcia w Akademii Językowej Champion to:

małe grupy
małe grupy
dopasujemy zajęcia do planu
zajęcia dopasowane do planu lekcji dzieci
wieloletnie doświadczenie
wieloletnie doświadczenie pedagogiczne
atrakcyjne rabaty
atrakcyjne rabaty
nauka matematyki
matematyka

jeśli chcesz:

 • zdać egzamin ósmoklasisty,
 • zdać maturę podstawową lub rozszerzoną,
 • podjąć studia, gdzie matematyka jest wymagana na egzaminie,
 • swobodnie posługiwać się matematyką w życiu codziennym,
 • rozwijać swoje zainteresowania

ZAPRASZAMY NA KURS MATEMATYKI DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB

Kursy matematyki prowadzone są głównie dla grup dzieci i młodzieży na wszystkich etapach zaawansowania. Zajęcia mają na celu wyjaśnienie i praktyczne ćwiczenie zagadnień sprawiających uczniom trudności.

Kursy przygotowujące do egzaminów obejmują wszystkie zagadnienia wymagane na egzaminie. Grupy tworzone są na podstawie wieku i stopnia zaawansowania. Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu.

Terminy uzgadniane są z kursantem. Kursy prowadzone są przez doświadczonego nauczyciela matematyki z wieloletnim stażem pracy w szkole.